คสช.สรุป 7 วันสงกรานต์ 62 ยึดรถ 7,282 คัน ลดลงกว่าครึ่งจากปีที่แล้ว

คสช.สรุป 7 วันสงกรานต์ 62 ยึดรถ 7,282 คัน ลดลงกว่าครึ่งจากปีที่แล้ว
Thai Post

สนับสนุนเนื้อหา

18 เม.ย. 62 - พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงว่า ​ตลอดระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแลประชาชนทั้งในเรื่องการสัญจร มาตรการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ จัดระบบอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว การดูแลภาพรวมในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ตามชุมชนเมืองใหญ่ รวมทั้งการตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนและจิตอาสาที่ทุ่มเทปฏิบัติงานตลอดช่วงวันหยุดยาว และขอขอบคุณประชาชนผู้ใช้เส้นทางที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทำให้ภาพรวมในปีนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างคล่องตัวและร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีความสุข จึงขอให้ช่วยกันรักษาวินัยจราจรเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกโอกาสทุกเทศกาลไว้ด้วย

สำหรับในวันที่ 17 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ตามมาตรการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” มีสถิติดังนี้ 

รถจักรยานยนต์ พบการกระทำผิด 38,844 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 532 คัน และส่งดำเนินคดี 23,259 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 26,860 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,942 ราย ยึดรถยนต์ 246 คัน ส่งดำเนินคดี 18,043 คน

ขณะที่สถิติตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ในภาพรวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน สรุปได้ดังนี้

พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับ จำนวน 388,854 ครั้ง ซึ่งสถิติลดลงจากปี 61 คิดเป็นร้อยละ 20

การยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับ จำนวน 7,282 คัน สถิติลดลงจากปี 61 คิดเป็นร้อยละ 55

การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในปีนี้ มีทั้งหมด 271,657 คน สถิติลดลงจากปี 61 คิดเป็นร้อยละ 12

สำหรับมาตรการ ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ เป็นมาตรการที่ช่วยป้องกันและลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ซึ่ง คสช. และรัฐบาลได้ดำรงความต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยประชาชนให้การตอบรับมาตรการนี้เป็นอย่างดี เพราะทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของทุกคน รวมทั้งประชาชนมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด และการยืดระยะเวลาการเก็บรักษารถเอาไว้ รวมถึงอยากให้มีการบังคับใช้มาตราการนี้ทุกวัน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับรถในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปบทเรียนและผลการปฏิบัติงาน นำไปบูรณาการแผนการป้องกันอุบัติเหตุ การจราจร มาตรการบังคับใช้กฎหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลให้ได้มากที่สุดต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!