เรือนจำบุรีรัมย์ เร่งบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขังติดยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เร่งบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด เพื่อปรับทัศนคติให้เลิกยาเสพติดอย่างถาวร เมื่อพ้นโทษแล้วจะได้ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก วันนี้ (8 มิ.ย.52) นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ "บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด ที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น โดยการดำเนินงานชุมชนบำบัดในเรือนจำ เป็นการบำบัดรักษาผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ ตามแนวคิดที่ว่าผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดถือเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟู เพื่อปรับทัศนคติ และบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร เมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้เป็นพลเมืองดีของสังคม ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยมีผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 110 ราย นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ผู้ติดยาเสพติดถือเป็นผู้ป่วย ดังนั้นการได้รับการบำบัดฟื้นฟู จึงถือเป็นประโยชน์แก่ผู้ติดยาเสพติด ให้ได้มีโอกาสฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจของตนเอง เมื่อพื้นโทษไปแล้ว ก็จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิด หรือติดยาเสพติดซ้ำอีก โดยสังคมก็ต้องให้โอกาสผู้ต้องขังเหล่านี้ เพื่อให้มีโอกาสกลับตัวกลับใจ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป