จ.บุรีรัมย์ ประกาศให้ผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างมาสมัครงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศให้ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่ถูกเลิกจ้างมาสมัครงาน หลังหลายบริษัทแจ้งมีตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างจังหวัดมากกว่า 4,000 อัตรา จากสถิติมีผู้ว่างงานทั้งรายเดิมและรายใหม่กว่า 20,000 คน ได้ทำงานไปแล้วกว่า ร้อยละ 40 นายสุทธิ สุโกศล จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศให้แรงงานที่ว่างงาน หรือผู้ที่ถูกบริษัท ห้างร้านต่างๆ เลิกจ้างเข้ามาสมัครงาน หลังหลายบริษัทได้แจ้งมีตำแหน่งงานว่างในจังหวัด ที่ยังต้องการแรงงานมากกว่า 3,000 อัตรา ส่วนใหญ่จะเปนงานประเภทฝ่ายผลิตตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นอกจากนั้นยังมีบริษัท ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมจากต่างจังหวัด ที่ต้องการแรงงานช่างอิเล็กทรอนิกส์อีกกว่า 1,000 อัตรา ซึ่งปัจจุบันจ.บุรีรัมย์มีแรงงานที่ว่างงาน และถูกเลิกจ้าง ในช่วงประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ มาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดไว้กว่า 3,300 คน รวมกับผู้ว่างงานที่มีอยู่เดิมอีกกว่า 20,000 คน ซึ่งแรงงานที่มาลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จนขณะนี้มีงานทำแล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ สนักงานจัดหางานจังหวัดจึงได้เรียกร้องให้ผู้ว่างงานเข้ามาสมัครงานได้ในช่วงนี้ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติที่กำลังประสบอยู่ได้ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า อัตราการว่างงานของแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดอยู่ที่ประมาณ 2.2 2.4 เปอร์เซ็นต์ ตามหลักสากลผู้ว่างงานยังไม่ถึง 4 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤต ยังอยู่ในภาวะปกติยังสามารถแก้ไขปัญหาได้