ร้อยเอ็ด เตรียมพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจนำไปสู่สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก นายดำรง วชิโรดม หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากอุทกภัย วาตภัย ที่อาจนำไปสู่สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก จึงย้ำเตือนเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ลุ่มน้ำไหลผ่าน และพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด ทราบเกี่ยวกับสภาวะฝนตกหนัก และระมัดระวังภัยธรรมชาติ โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น และหากภัยดังกล่าวเกิดขึ้นขอให้แจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป