มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ลดราคาประจำปี ที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลดราคาประจำปี ที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ เพื่อส่งเสริมสินค้าที่สนับสนุนการต่อต้านยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือกแบบยั่งยืน นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ ผู้จัดการส่วนค้าปลีก ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ เปิดเผยว่า ร้านดอยตุง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมดอยตุง จ.เชียงราย ที่ถูกทำลายจากการทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกฝิ่น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร โดยยึดหลักการพัฒนาทางเลือกแบบยั่งยืน ร้านดอยตุงจึงจัดงานลดราคา Annual Sale 2009 ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงาน The Offices @ CentralWorld โดยมีผลิตภัณฑ์ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทั้งเสื้อผ้า ของแต่งบ้าน เซรามิค และงานหัตถกรรม รวมทั้งสินค้าจากหน่วยธุรกิจอื่นๆ ของโครงการ ได้แก่ กาแฟและเครื่องดื่มจากร้านคาเฟ่ดอยตุง อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น กาแฟคั่วบด ถั่วแมคคาเดเมีย แมคคาดาเมียผสมสมุนไพร คุกกี้แมคคาเดเมีย ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษร้อยละ 30-70 สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับการรับรองจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Office on Drugs and Crime) หรือ UNODC เพื่อรับรองว่ารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นี้ มีส่วนทำให้โลกของเราปลอดยาเสพติด ซึ่งเกิดจากความสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกแบบยั่งยืน ราษฎรที่ครั้งหนึ่งต้องพึ่งการปลูกฝิ่นในการดำรงชีวิต สามารถเปลี่ยนมาทำงานหารายได้อย่างสุจริต โดยผลิตสินค้าเหล่านี้