ขนส่งทางน้ำระนอง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาระนอง ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ รับจดทะเบียนเรือ ต่อใบอนุญาตเรือ ตลอดจนให้คำแนะนำ และรับฟังปัญหาของชาวเรือ นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ หัวหน้าสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาระนอง กำหนดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของเรือและชาวเรือ ในการจดทะเบียนเรือใหม่ การต่อใบอนุญาตใช้เรือ และรับสมัครสอบความรู้ เพื่อออกประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ หรือนายท้ายเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักรหรือช่างเครื่องเรือ ตลอดจนการให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรคของชาวเรือ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาระนอง ให้ชาวเรือได้รับทราบด้วย หัวหน้าสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาระนอง กล่าวว่า การใช้เรือที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใบอนุญาตการใช้เรือขาดอายุ การควบคุมเรือหรือควบคุมเครื่องจักร โดยไม่มีประกาศนียบัตรจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ ซึ่งมีโทษปรับ หรือ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วแต่กรณี จึงขอให้เจ้าของเรือ ผู้ใช้เรือ รวมทั้งผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร ไปรับบริการการออกหน่วยประชาชนเคลื่อนที่ได้ แต่หากวันดังกล่าวไม่ว่างสามารถไปติดต่อดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาระนอง ในวันและเวลาราชการ