สหรัฐเตรียมกวาดล้างผู้ประกอบการที่เอาเปรียบแรงงานต่างด้าว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายจอห์น มอร์ตัน หัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐ เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมกวาดล้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวเถื่อน รวมทั้ง การจ่ายค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ทำงานเกินกว่าสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง และ ไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ซึ่งการเข้มงวดสถานประกอบการที่จ้างแรงงานเถื่อน เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องมีมนุษยธรรมแก่แรงงานเหล่านี้.