กฟผ. เริ่มเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล สุดทั้ง 8 บาน 15 มิ.ย.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เริ่มเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสุดทั้ง 8 บาน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล นายเจริญ ทะมังกลาง หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ให้ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสุดบานทั้ง 8 บาน ใน 2 กรณีคือ อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำมูลวัดที่สะพานเสรีประชาธิปไตย สูงเกิน 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ให้เปิดประตูระบายน้ำ ภายใน 10 วัน และอีกกรณีคือ อัตราการไหลของน้ำยังสูงไม่ถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ให้เปิดประตูระบายน้ำ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ซึ่งจากรายงานปริมาณการไหลของน้ำในแม่น้ำมูล โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ยังไม่ถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี จึงแจ้งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลจนสุด ทั้ง 8 บาน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 10.39 น. และขณะนี้ได้เริ่มลดระดับน้ำเขื่อนปากมูลลงแล้ว สำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการประมง หรือมีสิ่งปลูกสร้าง แพ เรือ กระชังปลา อยู่ในลำน้ำมูลหรือริมฝั่งลำน้ำมูล ขอให้ระมัดระวังดูแลทรัพย์สิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง