นายกฯ ระบุ สหกิจศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี ระบุ สหกิจศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ พร้อมขอให้ทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ฝึกฝนพัฒนาฝีมือในสถานประกอบการจริง ก่อนสำเร็จการศึกษา และเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ขณะที่นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เนื่องจากขณะนี้ยังคงมีปัญหาที่สถานประกอบการ และภาคการลงทุน ยังคงกังวลเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพของบุคลากรในประเทศไทย ดังนั้น โครงการสหกิจศึกษา จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาของไทยมีความพร้อม และมีประสิทธิภาพก่อนเข้าทำงานจริง และจะเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการทุกภาคส่วน ในการร่วมกันผลักดันโครงการสหกิจศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยยืนยันว่า รัฐบาลมีความพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่