ตำรวจอิรักเตรียมรับช่วงด้านความมั่นคงในหลายเมืองต่อจากกองกำลังสหรัฐที่จะถอนตัวในวันที่ 30 มิถุนายนนี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตำรวจอิรักเตรียมรับผิดชอบด้านความมั่นคงในหลายเมืองต่อจากกองกำลังสหรัฐซึ่งจะถอนกำลังออกไปในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ แต่กองทัพอิรักจะช่วยเสริมกำลังในเขตที่ยังมีอันตรายสูง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กองกำลังด้านความมั่นคงของอิรักจะเข้าควบคุมดูแลในเมือง ตำบล และหมู่บ้านหลายแห่งของประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยอิรักจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 500,000 นาย ไปประจำการ ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามทางกองทัพอิรักจะส่งกำลังไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในเมืองใหญ่หลายเมืองทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว รวมทั้ง กรุงแบกแดด เมืองบาสราและเมืองโมซูล.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ