ประมงพะเยา ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศแหล่งน้ำ ผ่านการจัดกิจกรรมแข่งขันตกปลาชะโดและปลากินเนื้อในกว๊านพะเ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เตรียมจัดแข่งขันตกปลาชะโดและปลากินเนื้อในกว๊านพะเยา ร่วมรักษาสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพ หลังพบสัดส่วนปลากินเนื้อมากกว่าปลากินพืช คาดเป็นการแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่ง นายเขมชาติ จิวประสาท ประมงจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากข้อมูลการสำรวจสัตว์น้ำในแหล่งน้ำกว๊านพะเยาพบว่า ปัจจุบันความชุกชุมของสัตว์น้ำมีจำนวนที่ลดลง ซึ่งการลดลงนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้งจากการจับปลาที่เกินกำลังผลิตของประชาชนที่ทำการประมง รวมถึง จำนวนสัดส่วนของปลากินเนื้อที่ไม่สมดุลกับจำนวนปลากินพืช โดยตามธรรมชาติแล้วสัดส่วนของปลากินพืชต้องมีจำนวน 3 6 เท่าของปลากินเนื้อถึงจะกิดความสมดุลในแหล่งน้ำ แต่ขณะนี้จำนวนของปลากินเนื้อของแหล่งน้ำกว๊านพะเยามีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งปลากินเนื้อที่พบมากที่สุดและเป็นปัญหาสำคัญคือ กลุ่มพันธุ์ปลาชะโด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ในการรักษาสมดุลสัตว์น้ำในแหล่งน้ำกว๊านพะเยา จึงได้มีการจัดแข่งขันตกปลาชะโดและปลากินเนื้อในกว๊านพะเยา ภายใต้โครงการศึกษาการเพิ่มผลผลิตการประมงในกว๊านพะเยา ลดปริมาณปลาชะโดและปลากินเนื้อระหว่างวันเสาร์ที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 และวันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552 รวม 4 วัน สำหรับการจัดแข่งขันตกปลาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ของทุกวันที่จัดแข่งขัน ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเรือนโบราณ ข้างกว๊านพะเยา ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน โดยใช้เหยื่อปลอมเท่านั้น แบ่งเป็นประเภทปลาตัวใหญ่ที่สุด โดยตัดสินที่น้ำหนักปลา และประเภทน้ำหนักสะสม โดยจะตัดสินผลการแข่งขันรวม 4 วัน เพียงครั้งเดียว รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท และ รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา โทร.0-5443-1420