ก.ทรัพย์ฯ เร่งรณรงค์ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยลดภาวะโลกร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมผลักดันภาคอุตสาหกรรมทำกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน ในการเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่อิมแพค เมืองทองธานี ว่า ในปีนี้ภาครัฐเน้นรณรงค์ปลุกจิตสำนึกประชาชนทุกคน ให้เปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ได้มอบรางวัลให้กับบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปในอนาคต โดยในเดือนหน้าจะมุ่งเน้นมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้กลุ่มภาคอุตสาหกรรมหันมาทำกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สำหรับบรรยากาศภายในงาน ได้รับความสนใจจากนักเรียนและประชาชนในการเข้าชมนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลกกันอย่างคึกคัก มีการแสดง Talk Show จาก จาตุรงค์ มกจ๊ก และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก มอส ปฏิภาณ รวมถึงการเสวนา เรื่อง ชีวิตและงาน หนึ่งพลังเพื่อสิ่งแวดล้อม จากนักคิด นักเขียนและนักวิชาการที่มาให้ความรู้กับประชาชนตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ