จันทบุรีเร่งพัฒนาย่านการค้าริมน้ำจันทบูร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันการศึกษาปริญญาโทของเอกชน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและชุมชนริมน้ำจันทบุรี ร่วมพัฒนาย่านการค้าริมน้ำจันทบูร เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าย้อนอดีตความเจริญรุ่งเรือง นายเลิศหล้า นาคะเกศ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้นักศึกษาระดับปริญญาโท ของสถาบันอาศรมศิลป์ ที่เป็นสถาบันการศึกษาปริญญาโทของเอกชน ประกอบด้วย มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ มูลนิธิสานแสงอรุณ และมูลนิธิญะมาลุดดีน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร ลงพื้นที่เป็นรายหลังคาเรือน เพื่อศึกษาปัญหา ประวัติ ที่มา และข้อเสนอ เพื่อการพัฒนาชุมชนจากชุมชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำในการปรับปรุงบ้านในเชิงอนุรักษ์แก่บ้านที่พร้อมจะปรับปรุงพัฒนาบ้านให้น่าอยู่น่ามอง รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือน โดยในปี 2552 นี้ กำหนดพัฒนาเบื้องต้นจำนวน 10 หลังคาเรือน ทั้งนี้ย่านการค้าริมน้ำจันทบูร เมื่ออดีตสมัย การคมนาคมทางน้ำยังเจริญรุ่งเรือง เคยเป็นแหล่งการค้าที่มีความสำคัญ เป็นท่าเรือและสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้า มีพ่อค้าจากต่างชาติ ทั้ง จีน , ญี่ปุ่น , โปรตุเกส , ฝรั่งเศส , ฮอลลันดา และอังกฤษ เดินทางเข้ามาค้าขายสินค้า มีการผสมผสานวัฒนธรรมร่วมกัน โดยจะเห็นได้จากตัวอาคาร บ้านเรือนของประชาชน ที่ยังเหลือร่องรอยแห่งศิลปะของวัฒนธรรมในอดีตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว