จ.อุบลราชธานี เปิดโครงการ ปลูกไม้ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำประชาชนทุกภาคส่วน เปิดโครงการ ปลูกไม้ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ เป้าหมายดำเนินการปลูกให้ครบ 1 ล้านต้น วันนี้ (5 มิ.ย.52) ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี บ้านหนองไหล ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน หมื่นต้น ตามโครงการ ปลูกไม้ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ 76 พรรษา มหาราชินี เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อม ดินและน้ำ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันปลูกไม้ยางนาตามโครงการให้ครบล้านต้น และจะนำผลการดำเนินงานทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2552 สำหรับพันธุ์ไม้ยางนาที่ปลูกในโครงการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเชื้อเห็ดลงในถุงกล้าไม้ยางนา ดังนั้น เมื่อประชาชนนำกล้าไม้ยางนาไปปลูกในพื้นที่ ซึ่งเตรียมไว้ นอกจากจะได้สร้างความชุ่มชื้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาโลกร้อน ยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารของคนในชุมชนอีกด้วย จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้ยางนาตามโครงการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง