จ.พิษณุโลกปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.พิษณุโลก ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ช่วยลดภาวะโลกร้อน ที่สวนสาธารณะบึงราชนก ต.วังพิกุล อ.วังทอง เช้าวันนี้ (5 มิ.ย.52) นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชาวจังหวัดพิษณุโลกปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดพิษณุโลก ช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2552 ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ ได้แก่ ต้นพยุง พญาสัตบรรณ ประดู่กิ่งอ่อน ราชพฤกษ์ และชมพูพันธุ์ทิพย์ รวมจำนวน 1,999 ต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง