อบจ.สุโขทัย ร่วมคืนปลาให้น้ำ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ชาวสุโขทัยมีอาหารบริโภคเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ปี 2552 มีพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ 11 ล้านตัว วันนี้ (5 มิ.ย.52) นางภาวนา เศวตวนัส รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ คืนข้าวให้นา คืนปลาให้น้ำ ณ คลองขวัญ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ในการปล่อยพันธุ์ปลา และพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้ครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อให้ชาวสุโขทัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาหารบริโภคอย่างพอเพียง และอาจนำไปสู่กิจการทางการพาณิชย์ได้อีกด้วย สำหรับวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กำหนดปล่อยพันธุ์ปลา และกุ้งก้ามกรามในเขตอำเภอเมือง จำนวน 1,200,000 ตัว ในบริเวณแหล่งน้ำ 4 แห่ง คือ คลองขวัญ, ทุ่งทะเลหลวง, เขื่อนสรีดพงค์ และสระน้ำบ้านรามใหญ่ ซึ่งเป้าหมายครบทั้ง 9 อำเภอ จะมีพันธุ์ปลา และกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 11 ล้านตัว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง