ชาวมุกดาหาร พร้อมใจลดใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดเทศบาล 2 จังหวัดมุกดาหาร พร้อมใจกันหันมาใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก บรรยากาศภายในตลาดสดเทศบาล 2 ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เช้าวันนี้ (5 มิ.ย.52) นอกจากจะคับคั่งไปด้วยประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการรถรับจ้าง เหมือนอย่างเช่นวันปกติแล้ว เช้าวันนี้ ยังมีความพิเศษ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร กว่า 10 คน สวมใส่เสื้อยืดสีเขียว เดินแจกถุงผ้าที่มีข้อความว่า โลกไม่ร้อน ด้วยมือเรา ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดเช้าแห่งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมตามโครงการ รวมพลังลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน เนื่องในวันคุ้มครองโลกและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2552 นางวัชราภรณ์ อุมะวรรณ แม่ค้าขายผักในตลาดเทศบาล 2 กล่าวว่า ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพื่อใส่ผักขายให้ลูกค้าในแต่ละวันค่อนข้างมาก กิจกรรมรวมพลังลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ด้วยการรณรงค์ให้หันมาใช้ถุงผ้า เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักให้ทุกคนหันมาช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกในเมืองได้ ด้านนายวิทยา จันทร์มิตร หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน รวมพลังลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกในประชาชนทั่วไปได้อย่างน้อยคนละ 5 ใบต่อวัน และวันนี้ เวลา 17.00-18.00 น. จะมีการรณรงค์แจกถุงผ้าให้กับพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ที่บริเวณตลาดราตรี เทศบาลเมืองมุกดาหาร อีกครั้งหนึ่งด้วย