เทศบาลเมืองสระแก้ว ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองสระแก้ว จะออกให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกเคลื่อนที่ในชุมชน วันที่ 1019 มิถุนายนนี้ นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นสาเหตุสำคัญที่อาจทำใมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกได้ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดออกให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกเคลื่อนที่ในชุมชนต่างๆ ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหรือเป็นแหล่งที่มีนกธรรมชาติอายอยู่ ระหว่างวันที่ 1019 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 09.0015.30 น. โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว โทร. 0-3742-1374 ต่อ 226