จ.จันทบุรี เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างอำนวยความสะดวกการขอพระราชทานในเรื่องต่างๆ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรี เตือนประชาชน องค์กร อย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถดำเนินการ หรืออำนวยความสะดวกในการขอพระราชทานในเรื่องต่างๆ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักราชเลขาธิการได้รับการร้องเรียนว่ามีบุคคลแอบอ้างว่า สามารถดำเนินการ หรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ และกราบขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในเรื่องต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีการเรียกร้องค่าตอบแทนในการดำเนินการและอ้างว่าสามารถติดต่อกับกองงานในพระองค์ได้ทุกพระองค์ รวมทั้งการประสานงานราชพิธีต่างๆ ด้วย อันเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติยศเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังสร้างความเดือดร้อนสับสนให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อด้วย ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติในการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ และกราบขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในเรื่องต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์นั้น ต้องมีหนังสือถึงราชเลขาธิการ หรือราชเลขานุการของทุกพระองค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องดำเนินการผ่านบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามสำนักราชเลขาธิการได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2207200 , 02-2207400 โทรสารหมายเลข 02-2243259

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ข่าวในพระราชสำนัก