โครงการพระดาบสสัญจร ให้บริการประชาชน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการพระดาบสสัญจร เดินทางไปอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการด้านการแพทย์ วันนี้ (31 พ.ค.52) ที่ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิพระดาบส และคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบสเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดโครงการพระดาบสสัญจร ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน โครงการพระดาบสสัญจร เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งให้บริการความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ประชาชนและเกษตรกรทั่วไป ซึ่งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะแก่นักเรียนที่เป็นศิษย์พระดาบสในการซ่อมบำรุง โดยจัดในลักษณะศูนย์บริการเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ทำการเกษตรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลรามาธิบดี บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส จำกัด