จ.ระนอง เปิดงานระนองเกมส์ วันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 คัดเลือกภาค 4 ที่จังหวัดระนอง หรือ ระนองเกมส์ ในวันนี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดระนอง ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คัดเลือกภาค 4 หรือระนองเกมส์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2552 โดยมีนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 5,000 คน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ณ จังหวัดตรัง หรือ ตรังเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-19 กันยายน 2552 สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันของระนองเกมส์นั้น จะมีขึ้นในวันนี้ (25 พ.ค.) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน โดยจัดให้มีการร้องเพลงเกมส์แห่งมิตรภาพของนักร้องชื่อดัง ทรงกลด กระจ่างเมฆ หรือ ทรงกลด ฌามา เจ้าของผลงานเพลงนางฟ้า ซึ่งเป็นชาวระนองโดยกำเนิด และการแสดงประกอบการบรรยายของนักเรียน 4 องก์ คือ องค์ที่ 1 ชุดนครามนตรานาคา องก์ที่ 2 ชุดสายเลือดสัมพันธ์ไทย-จีน ระนอง องก์ที่ 3 ชุดระนองเมืองสุขภาพ และองก์ที่ 4 ชุดเบิกฟ้าตระการตาสุขสำราญเมืองระนอง หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด เป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่างเจ้าภาพ ทีมจังหวัดระนองพบกับทีมจังหวัดภูเก็ต