จ.สตูล-สงขลา จัดแข่งวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน สงขลา-สตูล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูลร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน สงขลา-สตูล ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน วันที่ 7 มิถุนายนนี้ นายช่วงชัย เปาอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ร่วมจัดการแข่งขันวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน สงขลา-สตูล ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและสตูล รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพอนามัย โดยการออกกำลังกาย โดยจะเริ่มปล่อยตัวออกสตาร์ท เช้ามืดวันท7 มิถุนายน 2552 เวลา 03.30 น. จากแหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา ไปตามเส้นทางถนนชลาทัศน์เลียบชายทะเลอ่าวไทย ผ่านห้าแยกน้ำกระจาย เข้าสู่ถนนลพบุรีราเมศวร์ เลี้ยวซ้ายผ่านสี่แยกควนลัง ไปตามถนนสายเก่าหาดใหญ่ รัตภูมิ วิ่งเข้าสู่จังหวัดสตูล ผ่านอำเภอควนกาหลง อำเภอละงู ไปยังท่าเทียบเรือปากบารา เข้าเส้นชัยที่ริมเขื่อนทะเลอันดามัน อำเภอละงู จังหวัดสตูล รวมระยะทาง 157 กิโลเมตร รับสมัครผู้ร่วมแข่งขันทีมละ 10 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย ประเภททั่วไป อายุไม่เกิน 200 ปี , ประภททั่วไปอายุรวม 201 400 ปี , ประเภททั่วไปอายุรวม 401 500 ปี , ประเภททั่วไปอายุรวม 500 ปีขั้นไป , ประเภทผสมหญิงอย่างน้อย 2 คน อายุรวมไม่เกิน 350 ปี , ประเภทผสมหญิงอย่างน้อย 2 คน อายุรวม 350 ปีขึ้นไป และประเภทสนุกสนานไม่มีถ้วยรางวัล ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7424-3747 , 0-7423-8518 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0-7471-1225 กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2552