ธอส.หนุนเทควันโดต่ออีก 4 ปี หวังทีมชาติไทยคว้าชัยโอลิมปิก 2012

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนเทควันโดต่ออีก 4 ปี หวังทีมชาติไทยคว้าชัยโอลิมปิก 2012 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ระยะเวลา 4 ปี (2552-2555) โดยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ธนาคารจะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ทั้งด้านการส่งเสริมการกีฬา ทั้งในระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอาชีพ เพื่อพัฒนานักกีฬาไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศมาแล้วถึง 2 ครั้ง ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 28 ของ น้องวิว-เยาวภา บุรพลชัย และการคว้าเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 29 ของ น้องสอง-บุตรี เผือกผ่อง รวมทั้งคาดหวังว่านักกีฬาเทควันโดไทย จะสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 30 ในปี ค.ศ.2012 มาให้คนไทยได้ชื่นชมและเป็นที่ภาคภูมิใจได้ในที่สุด