หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยพิธีทำบุญดังกล่าวได้มีการประกอบพิธีทั้งหมด 9 จุด คือ ประตูเมืองทั้ง 5 แห่งคือประตูท่าแพ ประตูช้างเผือก ประตูสวนดอก ประตูสวนปรุง และประตูเชียงใหม่ และแจ่งมุมเมือง 4 แจ่ง ประกอบด้วย แจ่งศรีภูมิ แจ่งหัวลิน แจ่งขะต๊ำ แจ่งกู่เฮือง อันเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาตลอดทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวเชียงใหม่และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่เป็นพิธีที่กระทำหลังจากสิ้นสุดประเพณีบูชาเสาอินทขีล หรือเสาหลักเมือง จะอยู่ในช่วงครึ่งแรกของเดือน 9 เหนือ เนื่องจากนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ สร้างขึ้นตามหลักโหราศาสตร์ ชัยภูมิและมหาทักษา การทำบุญสืบชะตาเมืองจะช่วยให้เคราะห์ร้ายลดลงและสถานการณ์ต่างๆ กลับดีขึ้น ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เศรษฐกิจดี ดิน ฟ้า อากาศ ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์