สนง.ประปาเชียงใหม่ ประกาศพื้นที่น้ำไม่ไหลคืนวันที่ 5 มิ.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประปาเชียงใหม่ แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำเพื่อทดสอบระบบการจ่ายน้ำในวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 22.30 น. ถึง เวลา 01.00 น.ของวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 1.ถนนสุเทพ ตั้งแต่ตลาดต้นพยอม ถึงหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.ถนนห้วยแก้ว ตั้งแต่สี่แยกรินคำ ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.หมู่บ้านช้างเคียน ถึงศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 4.บ้านร่ำเปิงถึงบ้านโป่งน้อย และ 5.หมู่บ้านห้วยทราย สำนักงานประปาเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-252155 หรือ 053-233477-9