ม.บูรพา ศูนย์ศรีนครินทร์ จัดโครงการอนุรัก์ศิลปวัฒนธรรมไทย "การแสดงอักษรหุ่นละครเล็ก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ศรีนครินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "การแสดงอักษราหุ่นละครเล็กหารายได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา MPA GAMES 2009 นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนการแข่งขันกีฬา MPA MPA GAMES 2009 จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "การแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก ในวันาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 11.30 15.00 น. ณ โรงละครอักษรา ชั้น 3 คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์ ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการแสดงหุ่นละคร การแสดงด้านดนตรี และศิลปพื้นบ้าน การขับร้อง และการละเล่นของไทย และเพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมประจำชาติให้ยังคงอยู่และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา MPA GAMES 2009 ที่ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ บัตรราคาใบละ 1,000 บาท/ท่าน (ชมการแสดงหุ่นละคร/รับประทานอาหาร ณ ภัตาคารรามายณะ)โทร.02-325-9068, 02- 746-0006 มือถือ 086-876-6676, 087-915-7002 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป