จ.จันทบุรี ใช้ธงเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยน้ำท่วม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรี นำธงสัญลักษณ์สีต่างๆ ติดตั้งบนสะพานวัดจันทนาราม และสะพานตรีรัตน์ เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนได้ทราบและป้องกัน นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาลผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร เตือนภัย เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในจังหวัดจันทบุรี ให้ประชาชนในเขต อำเภอเมืองจันทบุรีมีความเข้าใจและได้รับข้อมูลที่แม่นยำและทันต่อสถานการณ์ โดยขณะนี้ทางจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำธง สีเขียว สีเหลือง และสีแดง มาติดไว้บนสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี บริเวณวัดจันทนาราม และสะพานตรีรัตน์ เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับประชาชนที่ผ่านไปมา ให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติได้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากมีธงสีเขียวติดอยู่บนสะพานให้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงระดับน้ำที่มีความปลอดภัยและจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจ หากมีธงสีเหลืองติดอยู่หมายถึงระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นและอยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นสัญญานเตือนให้ประชาชนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเมื่อมีการติดธงสีแดงหมายถึงระดับน้ำสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประชาชนจึงควรเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง พร้อมกับติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำจันทบุรียังไม่ถึงขั้นวิกฤติ น้ำต้นทุนจากอำเภอเขาคิชฌกูฏ และ อำเภอมะขาม ยังมีไม่มาก ขณะที่การระบายน้ำออกสู่ทะเลในปีนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว หากมีสิ่งบอกเหตุใด ขอประชาชนในจังหวัดจันทบุรี หมั่นสังเกตธงสัญลักษณ์ ที่บริเวณสะพานวัดจันทนาราม เพื่อเตรียมการป้องกันแต่เนิ่น ๆ