อบจ.นครศรีธรรมราช จัดมหกรรมหัวไทรรวมใจ สู่เมืองไทยแข็งแรง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดมหกรรมหัวไทรรวมใจ สู่เมืองไทยแข็งแรง พัฒนาชีวิต ส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า นายวิฑูรย์ เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่อำเภอหัวไทรเตรียมจัดกิจกรรม มหกรรมหัวไทรรวมใจ สู่เมืองไทยแข็งแรง อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้าอำเภอหัวไทร โรงพยาบาลหัวไทร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร จัดงานมหกรรม หัวไทรรวมใจ สู่เมืองไทยแข็งแรง ครั้งที่ 5 อำเภอหัวไทร ในวันที่ 14 มิถุนายน 2552 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) ของรัฐบาล เป็นการส่งเสริมกระบวนการสร้างสุขภาพด้วยตนเองจากครอบครัวสู่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการ กลุ่มหน่วยงาน องค์กรชุมชน เยาวชน และประชาชนหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ทำให้ประชาชนในอำเภอหัวไทรมีความตื่นตัวและเรียนรู้กระบวนการสร้างสุขภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข โดยกิจกรรมประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอนและฟันรัน การแสดงแสดงแอโรบิค การประกวดเด็กหัวไทรสุขภาพดีมีพลัง ประกวด TO BE NUMBER ONE การแสดงของ อสม.อำเภอหัวไทร การแสดงของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหัวไทร และยังมีการจับรางวัลผู้โชคดีสำรหับผู้เข้าร่วมงานด้วย