ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลกมีเสถียรภาพมั่นคงขึ้น ภายหลังตกต่ำมา 18 เดือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อิบซอส โกลบอล พับลิค แอฟแฟรส์ ซึ่งทำการสำรวจวิจัยตลาดระหว่างประเทศและความคิดเห็น รายงานวันนี้ว่า บริษัทได้สำรวจความคิดเห็นของประชาขนจำนวน 23,000 คน ใน 23 ประเทศ ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลกมีเสถียรภาพมั่นคงขึ้นภายหลังตกต่ำมาเป็นเวลา 18 เดือน ทำให้เกิดความหวังขึ้นลาง ๆ หลังจากเศรษฐกิจของโลกต้องแตกสลาย ซึ่งครัวเรือน 3 ใน 4 ต้องตัดลดรายจ่ายภายในบ้าน ร้อยละ 40 ของผู้บริโภคโทษว่าธนาคารและอุตสาหกรรมการเงินเป็นต้นเหตุของการตกต่ำทางเศรษฐกิจที่เลวร้าย นับตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ขณะที่ร้อยละ 19 โทษอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช ของสหรัฐและรัฐบาลของประเทศเขาเป็นผู้รับผิดชอบ ร้อยละ 29 คิดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศของเขาดีมากหรือดีพอใช้ ดิ่งลงไปเล็กน้อยจากร้อยละ 31 ในเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว แต่ดีขึ้นมาจาก ร้อยละ 43 ในเดือนเมษายน ปีที่แล้ว บริษัทอิบซอส ได้ทำการสำรวจประชาชนในสหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย รัสเซีย สาธารณรัฐเชค โปแลนด์ ฮังการี ตุรกี สวีเดน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ฝรั่งเศส เสปน และอังกฤษ ซึ่งผลการสำรวจจาก 23 ประเทศนี้ เท่ากับร้อยละ 75 ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของประเทศทั่วโลก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ