จ.ลำพูน มั่นใจชนะจังหวัดปราจีนบุรี ในการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่จังหวัดลำพูน เช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม "แชลเลนจ์เดย์ หรือกีฬาเพื่อมวลชน นอกจากเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว ชาวลำพูนยังหวังชนะคู่แข่งขันอย่างจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีสัดส่วนประชากรมากกว่าจังหวัดลำพูน นายบรรหาร บูรณะประภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์ ปี 2552 ณ ตลาดนัดจตุจักร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจังหวัดลำพูน มีความหวัง ที่จะชนะคู่แข่งขัน อย่างจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีสัดส่วนประชากรมากกว่าจังหวัดลำพูน ถึง 54,254 คน ทั้งนี้ แชลเลนจ์เดย์เป็นกีฬาชนิดเดียวในโลก ที่ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักกีฬาเข้าแข่งขัน และมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ หรือแม้แต่คนพิการ หรือนักบวช ด้วยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่งานประจำเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน เช่นกีฬาไทย กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาทางน้ำ และเกมส์ต่างๆ โดยสมาคมกีฬามวลชนนานาชาติได้กำหนดให้วันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแชลเลนจ์เดย์นานาชาติ สำหรับเกณฑ์การนับคะแนนการแข่งขัน 1 คะแนนสำหรับประชาชน 1 คนที่ทำกิจกรรมการออกกำลังกายในวันแข่งขัน ซึ่งเน้นความซื่อสัตย์ในการนับคะแนน แล้วนำคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดของแต่ละคู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็จะทราบว่าจังหวัดใดเป็นผู้ชนะ