ไบโอเทค พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไบโอเทค พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคกำลังแพร่ระบาดขณะนี้ทำให้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2,000-10,000 ล้านบาท โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงมักอยู่ชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ พื้นที่ริมคลองทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ดังนั้น ล่าสุดศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค จึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการลดปริมาณยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถผลิตแบคทีเรียบีทีไอ ซึ่งเป็นชีวินทรี หรือสารจากธรรมชาติ ที่สามารถลดปริมาณลูกน้ำยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่ามีความปลอดภัยสูง และจะทำลายเฉพาะยุงลายเท่านั้นไม่มีอันตรายต่อแมลงชนิดอื่น ทั้งนี้ หากลูกน้ำยุงลายกินแบททีเรียตัวนี้เข้าไปมันจะเข้าไปทำลายกระเพาะอาหารของลูกน้ำยุง จนไม่สามารถกินอาหารและตาย ทำให้ลดปริมาณลูกน้ำยุงลาย เบื้องต้นจึงได้นำตัวอย่างของสารชีวินทรีย์มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนเลียบคลองบางนา ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีบริษัทเอกชนนำมาผลิตออกจำหน่ายแล้ว และหากประชาชนสนใจก็สามารถติดต่อขอซื้อมาใช้ได้ นอกจากนี้ นักวิจัยเตรียมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดยุง ที่เป็นพาหะของโรคชิคุนกุนยา ที่ระบาดหนักในพื้นที่ภาคใต้ คาดว่าจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ป้องกันโรคดังกล่าวได้เร็วๆนี้