รมว.ศธ. เป็นประธานในการมอบรางวัล อินทรี อวอร์ด-INSEE Awards

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบรางวัล อินทรี อวอร์ด-INSEE Awards โครงการที่เปิดให้เยาวชนแสดงศักยภาพทางความคิด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานมอบรางวัล อินทรี อวอร์ด-INSEE Awards ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางความคิดในการสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และชุมชน รวมถึงเป็นการฝึกทักษะการก่อสร้างให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ วิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการสร้างอาคารอาบน้ำแร่ธรรมชาติบ้านโป่งสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในโครงการจัดสร้างศูนย์สาธารณสุขชุมชนบ้านน้ำป้าก จังหวัดน่าน และรวมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ในโครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทั้ง 3 ทีมได้นำโครงการไปก่อสร้างในพื้นที่จริง และส่งมอบผลงานให้แก่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป