นักวิชาการ TDRI ระบุ ผลกระทบการลดเงินสมทบประกันสังคม ไม่ได้เห็นผลระยะใกล้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการ TDRI ระบุ ผลกระทบการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ไม่ได้เห็นผลระยะใกล้ แนะเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนจะเกิดประโยชน์มากกว่า นางวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวถึงแนวทางการลดเงินสมทบเข้าประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้างจากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 ทั้งนี้ อัตราที่ลดร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือน เป็นเงินในส่วนของกองทุนชราภาพรวมร้อยละ 4 ในระยะเวลา 6 เดือน (กค.-ธค.2552) คิดเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท ผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันที ในวันนี้ หรือปีหน้า เนื่องจากกองทุนชราภาพเป็นกองทุนใหญ่ แต่กองทุนนี้จะเริ่มคืนสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เกษียณในปี 2557 ที่เงินจะเริ่มไหลออก และการที่ประกันสังคมพยายามชี้แจงว่าสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างในกองทุนชราภาพจะเหมือนเดิมทุกอย่าง โดยที่รัฐบาลจะโยกเงินสมทบร้อยละ 2.75 ที่จ่ายสมทบใน 3 กองทุนมาใส่คืนในกองทุนชราภาพ แต่เป็นอัตราที่ต่ำกว่าเดิม การที่จะระบุว่าไม่มีผลกระทบจึงเป็นไปไม่ได้ ซึ่งวันนี้กองทุนประกันสังคมมีเงินกว่า 5 แสนล้านบาท คนทั่วไปมองว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่จากการคำนวณพบว่าอีก 30 ปี กองทุนจะติดลบ ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ ไม่ใช่ลูกจ้าง นางวรวรรณ กล่าวอีกว่า การขยายเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน รวมถึงการคุ้มครองถึงครอบครัวของผู้ประกันตนถือเป็นประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอ แต่ในเรื่องนี้กลับเงียบหายไป จึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและทำได้ยาก ที่ท้ายสุดเป็นเพียงการนำเสนอต่อสังคมที่เป็นการหาเสียงเท่านั้น