สธ.ยะลา ระบุสามารถควบคุมสถานการณ์โรคชิคุนกุนยาได้แล้วในระดับหนึ่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ระบุ สามารถควบคุมสถานการณ์โรคชิคุนกุนยาในพื้นที่ได้แล้วระดับหนึ่ง พร้อมทุ่มงบประมาณ กว่า 2.7 ล้านบาท ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคชิคุนกุนยาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาในจังหวัดยะลาถือได้ว่าควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคม เมษายน ที่ผ่านมา สถิติสูงมาก แต่ขณะนี้ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับของจังหวัดยะลา ร่วมรณรงค์อย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มการป้องกันโรค โดยการพ่นหมอกควัน พ่นฝอยละอองกำจัดยุงลายตัวแก่ในบ้าน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ ได้ให้ผู้ที่ป่วยทุกรายทายากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัด และป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นต่อ ส่วนเกษตรกรที่ต้องออกไปกรีดยางพารา หรือเข้าสวนนั้นจะรณรงค์ให้สวมเสื้อแขนยาวที่มีน้ำยาชุบเสื้อผ้า และทายากันยุงเพื่อไม่ให้ยุงกัน สำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลา อำเภอที่ควรเฝ้าระวัง และมีผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอเบตง และอำเภอยะหา ซึ่ง อำเภอยะหา เป็นพื้นที่ที่ติดกับอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และอำเภอโคกโพธิ์ ของจังหวัดปัตตานี จึงมีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้มีแผนโครงการร่วมกันในการรณรงค์ป้องกันโรคชิคุนกุนยาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกรณรงค์โรคดังกล่าว ทางจังหวัดยะลาได้รณรงค์อย่างเต็มที่ และในวันพรุ่งนี้(3 มิ.ย.52) จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคชิคุนกุนยาช่วงแรก 2.7 ล้านบาท