ปากีสถานหวังที่จะปราบปรามกลุ่มตอลีบานในภาคตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศให้หมดไป 2-3 วันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายไซเอ็ด อาธาร์ อาลี รัฐมนตรีกลาโหมของปากีสถานกล่าวที่สิงคโปร์ในวันนี้ว่า ปากีสถานหวังที่จะปราบปรามกลุ่มตอลีบานให้หมดไปจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในสัปดาห์หน้า หลังจากที่ปฏิบัติการทางทหารที่เขตสวัต บูเนอร์และเขตอื่นๆ ประสบผลสำเร็จ แต่กระนั้นก็ตามยังคงมีการซ่องสุมของกลุ่มตอลีบานเหลืออีกเพียงร้อยละ 5-10 เท่านั้นที่จะต้องปราบปรามให้หมดไปในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้