จีนเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ขณะที่ชาวญี่ปุ่นขอให้นายกรัฐมนตรีเลิกสูบบุหรี่เนื่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จีนเผยแพร่ความรู้เรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่องค์การอนามัยโลกหรือดับเบิ้ลยูเอชโอกำหนดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี แต่กระนั้นก็ตามการรณรงค์ให้ชาวจีนเลิกสูบบุหรี่นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก เนื่องจากชาวจีนส่วนใหญ่นิยมการสูบบุหรี่ และมีชาวจีนน้อยมากที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่ จากสถิติเมื่อปี 2546 พบว่าชายชาวจีนราวร้อยละ 50 ทั้งในเขตเมืองและชนบทเป็นผู้สูบบุหรี่ และมีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นที่พยายามจะเลิกสูบ ซึ่งหากแนวโน้มการสูบบุหรี่ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะส่งผลให้ชายชาวจีนราว 100 ล้านคนต้องเสียชีวิตไปในระหว่างปี 2543-2593 ทั้งนี้จีนเป็นประเทศที่มีผู้สูบหรี่มากที่สุดในโลกโดยมีจำนวนถึง 1 ใน 3 ของผู้สูบบุหรี่ทั่วโลก ส่วนในญี่ปุ่น ผลสำรวจความเห็นชาวญี่ปุ่นเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกพบว่า นายทาโร่ อาโซ่ะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งมีคะแนนนิยมต่ำในหลายเรื่อง เป็นคนสำคัญคนหนึ่งในบรรดาคนสำคัญจำนวนหลายคนที่ประชาชนต้องการให้เลิกสูบบุหรี่ โดยสมาคมคนเมืองว่าด้วยสุขภาพของกรุงโตเกียวเปิดเผยถึงผลการจัดอันดับประจำปีคนดังที่ประชาชนต้องการให้เลิกสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกของดับเบิ้ลยูเอชโอตรงกับวันนี้ของทุกปี ปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีอาโซ่ะได้ 118 คะแนน เป็นอันดับสี่ของคนดังที่ชาวญี่ปุ่นต้องการให้เลิกสูบบุหรี่ สำหรับผู้ที่มีชื่อเสียงรายอื่นๆที่ชาวญี่ปุ่นลงคะแนนต้องการให้เลิกสูบบุหรี่มากเป็นอันดับหนึ่งเป็นนักเล่านิทานรายการด้านสุขภาพ ขณะที่ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ของสหรัฐได้คะแนนเป็นอันดับที่ 11 และผู้ลงคะแนนรายหนึ่งเสนอแนะให้ผู้นำสหรัฐและผู้นำญี่ปุ่นร่วมมือกันจัดตั้งพันธมิตรเพื่อการไม่สูบบุหรี่ขึ้น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ