นาฬิกาบิ๊กเบนที่กรุงลอนดอนจะมีอายุครบ 150 ปีในนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นาฬิกาบิ๊กเบน ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษจะมีอายุครบ 150 ปีในวันนี้ ทั้งนี้ บิ๊กเบน นับเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงลอนดอนด้วย นาฬิกาบิ๊กเบน สร้างโดยนายเอ็ดมัน เมคเกตต์ เดนิสัน เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2402 และจะมีอายุครบ 150 ปีในวันนี้.