จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 ในวันที่ 10 มิถุนายน นายนรา รัตนรุจ จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 8 ปี 2552 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บริเวณจุดชำระเงิน ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์ ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ รับสมัครงานในประเทศ ซึ่งจะมีนายจ้างเข้าร่วมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานมากกว่า 15 แห่ง และมีตำแหน่งงานว่างให้บริการมากกว่า 3,000 อัตรา รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำปรึกษาแนะแนวการประกอบอาชีพอิสระ และมีเอกสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระแจกฟรี และสาธิตอาชีพอิสระ จำนวน 2 อาชีพ จึงขอเชิญชวนประชาชน คนหางาน นักเรียน/นักศึกษา ผู้ถูกเลิกจ้าง ที่สนใจจะสมัครงาน เข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมงาน ขอให้แจ้งตำแหน่งว่างงานมายังสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2552 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5625-7036-7 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.doe.go.th/nakhonsawan