อดีต รมช.ศธ. ขานรับตั้ง สช.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นด้วยกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดร.รุ่ง แก้วแดง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งทำให้โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ที่มีอยู่กว่าร้อยละ 80 ได้ย้ายไปอยู่ในความดูแลของ สช. ส่งผลให้การประสานงานด้านการปฏิรูปการศึกษาดีขึ้น ขณะเดียวกันไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาของภาคใต้ออกเป็น 9 เขต โดยเฉพาะเขต 3 นั้น ถือเป็นพื้นที่ที่มีความทุรกันดาร รวมถึงพื้นที่เสี่ยง ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้ไม่มีบุคลากรเข้าไปบริหารงานในพื้นที่ แต่ควรเกลี่ยบุคลากรจากเขตพื้นที่ต่างๆ เข้ามาบริหารงานในพื้นที่เขต 3 เพื่อที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จมากขึ้น