ก.ค.ศ. เชื่อการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.รอบใหม่ จะโปร่งใส ยุติธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เชื่อมั่น การเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.รอบใหม่ จะเป็นไปอย่างยุติธรรม พร้อมทำให้ครูและอาจารย์เข้าใจและรู้ทิศทางการบริหารบุคคลได้ดีขึ้น นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ก.ค.ศ. ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศกว่า 5 แสนคน สถานศึกษามากกว่า 4 หมื่นแห่ง ทั้งนี้ได้มีการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 185 คณะ และจะมีการเลือกตั้งแทนผู้ที่กำลังจะหมดวาระในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีวาระ 4 ปี และมีอำนาจหน้าที่ในการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบและการรักษาวินัย เป็นต้น สำหรับคุณสมบัติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจะมีทั้งหมด 3 ส่วน และทุกเขตพื้นที่จะมี อ.ก.ค.ศ. จำนวน 12 คน โดยจะเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 3 คน สำหรับการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.ครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ข้าราชการครูทั่วประเทศจะได้รับความยุติธรรมในการพิจารณาสิทธิและสวัสดิการต่างๆ และเชื่อว่าในการเลือกตั้งรอบใหม่นี้ จะทำให้ครูและอาจารย์เข้าใจและรู้ทิศทางการบริหารบุคคลได้ดีขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง