กรมควบคุมมลพิษ จัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดมลพิษ ในเมืองสมุทรปราการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมควบคุมมลพิษ จัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดมลพิษ ชีวิตปลอดภัย ลดมลพิษจากยานพาหนะในเมืองสมุทรปราการ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้า และโดยสารจำนวนมาก ซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี 2540-2551 พบว่า ปัญหาหลักคือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งมีปริมาณสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ-เสียงดัง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยราชการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่วนการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ แนวทางการจัดการปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ทั้งนี้จากการประชุมคณะทำงานได้มีการกำหนดจัดงาน รณรงค์ถนนปลอดมลพิษ ชีวิตปลอดภัย ในจังหวัดสมุทรปราการ 2 ครั้ง ในปลายเดือนพฤษภาคม และต้นเดือนมิถุนายน โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามตรวจสอบสถานการณ์มลพิษจากยานพาหนะในเขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของรถ ผู้ขับขี่รถยนต์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการลดมลพิษจากยานพาหนะ จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมได้ในวันนี้ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ และจะมีการจัดอีกเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-6 มิถุนายนนี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ