เศรษฐกิจของอินเดียชะลอตัวน้อยกว่าคาดการณ์ไว้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อินเดียได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลงเมื่อปีการเงินที่แล้วแต่ยังสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอินเดียในปีการเงินที่แล้ว ซึ่งสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ชะลอตัวเหลือร้อยละ 6.7 จากเดิมร้อยละ 9 ขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 เติบโตร้อยละ 5.8 ลดลงจากเดิมซึ่งเคยอยู่ที่ร้อยละ 8.6 อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่ตัวเลขที่ออกมาสร้างความประหลาดใจให้แก่บรรดานักวิเคราะห์ ซึ่งคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 จะเติบโตประมาณร้อยละ 5 และเติบโตร้อยละ 6 ถึง ร้อยละ6.5 เมื่อรวมตลอดทั้งปี.