องค์การอนามัยโลกต้องการให้แสดงภาพผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ไว้ที่ข้างซองบุหรี่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอนามัยโลกต้องการให้แสดงภาพผู้ป่วยหรือทุกข์ทรมานจากการสูบบุหรี่ไว้ที่ข้างซองบุหรี่ ซิการ์ หรือยาสูบประเภทอื่นพร้อมทั้งใส่คำเตือนประกอบ องค์การอนามัยโลกยังเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ช่วยย้ำเตือนประชาชนให้รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ เพราะเห็นว่าหลายประเทศยังคงเพิกเฉย ทั้งๆที่วิธีการดังกล่าวถือเป็นวิธีที่ง่าย ใช้งบน้อย และได้ผลที่สุดในการลดตัวเลขผู้สูบบุหรี่ ปัจจุบันมีประชากรโลกเพียง 1 ใน 10 เท่านั้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีการตีพิมพ์ภาพผู้ป่วยและคำเตือนข้างซองบุหรี่ ขณะที่บุหรี่คร่าชีวิตชาวโลกกว่า 5 ล้านคนในแต่ละปี.