อคส.บุรีรัมย์ แปรสภาพข้าวหลุดจำนำใบประทวน แล้วกว่า 23,000 ตัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อคส.บุรีรัมย์ แปรสภาพข้าวนาปีปี 2551/2552 ที่หลุดจำนำใบประทวน ส่งโกดังกลางแล้วกว่า 23,000 ตัน ชี้ หากเก็บไว้นานข้าวอาจเสื่อมสภาพได้ นายมนตรี กันทะวัง หัวหน้าคลังสินค้า จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2551/52 แบบใบประทวน มีโรงสีเข้าร่วมโครงการ 8 โรง หลังจากเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการ และไม่มาไถ่ถอน หลุดจำนำทั้งหมด เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 งทาง อคส.ได้นำข้าวเปลือกที่หลุดจำนำไปแปรสภาพ ส่งให้โกดังกลางแล้วกว่า 23,000 ตัน หลังจากนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของเซอร์เวย์เยอร์ ที่จะดูแลตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากหากเก็บข้าวที่แปรสภาพไว้นานจะเสื่อมสภาพได้ ส่วนข้าวที่เหลือจะทำการประมูลระบายข้าวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายของส่วนกลาง ด้าน นายสวาท สุขสาร อายุ 63 ปี เกษตรกร บ.โยนช้า ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ระบุว่า หากรัฐบาลจะยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว ทั้งแบบใบประทวนและจำนำในยุ้งฉาง เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบการประกันราคาข้าว ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนมาก จะนำข้าวไปขายให้กับโรงสีอยู่แล้ว เพราะการจำนำทั้ง 2 โครงการ มีขั้นตอนยุ่งยากและราคาไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีนโยบายประกันราคาข้าว ขอให้ประกันราคาให้อยู่ในราคาที่สูงกว่าโรงสีหรือราคาในท้องตลาด เพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้