เทศบาลเมืองสุโขทัย รณรงค์งดสูบบุหรี่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เห็นความสำคัญของการเลิกสูบบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันนี้ (29 พ.ค.52) นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ที่จะทำให้การสูบบุหรี่ลดลง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดให้สำนักงานเทศบาลฯ เป็นหน่วยงานปลอดบุหรี่นิทรรศการเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ จัดประกวดคำขวัญเพื่อการงดสูบบุหรี่ และการเดินขบวนรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก บริเวณรอบเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งผลดีของการเลิกสูบบุหรี่นั้น จะทำให้ผู้เลิกสูบมีสุขภาพดีขึ้น โดยพบว่า ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 30 ปี จะลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดได้เกือบทั้งหมด ในขณะที่ถ้าเลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 50 ปี จะลดความเสี่ยงต่อโรคนี้ได้ครึ่งหนึ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง