สธ.จัดทำแนวทางป้องกันโรคเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียน สถานศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแนวทางป้องกันโรคเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียน สถานศึกษา หวังสร้างเกราะป้องกันเด็กให้ปลอดจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงยุทธศาสตร์ป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทย ว่า ได้เตรียมนำ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังผู้เดินทาง ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังโรคภายในประเทศอย่างเข้มข้น และยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมทั่วไปทั้งประเทศ สำหรับกรณีที่การระบาดขยายตัว เพื่อบรรเทาความรุนแรง เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการระดับชาติ ทั้งนี้ วันนี้กระทรวงสาธารรสุขได้จัดทำแนวทางป้องกันโรคเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียน สถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมการป้องกันทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิดทั่วไปและสายพันธุ์ใหม่ เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเปิดเรียน อาจพบเด็กป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเป็นประจำอยู่แล้ว ยิ่งในฤดูฝนก็จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลกันมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายโรค สำหรับการป้องกันโรคทางเดินหายใจในโรงเรียน สถานศึกษา และศูนย์เด็กเล็ก กระทรวงสาธารณสุขแนะให้ทำความสะอาดเครื่องเล่น ของเล่นเด็ก ลูกบิดประตู ราวบันได โทรศัพท์ โดยใช้น้ำกับผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาด หรือล้างเป็นประจำ เนื่องจากเชื้อไวรัสจะอยู่ในเสมหะ น้ำลาย น้ำมูกของผู้ป่วย และแพร่ไปยังผู้อื่น โดยการไอ จามรดโดยตรง หรือแพร่เชื้อทางอ้อมโดยมือ สิ่งของเครื่องใช้ที่มีเชื้อปนเปื้อน