จ.ตราด เปิดตัวโครงการนำร่อง "วนเดียวเที่ยว 4 เกาะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เปิดตัวโครงการนำร่อง "วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเวลาจำกัด (29 พ.ค. 52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเปิดตัวโครงการนำร่อง วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ ว่า ตามที่สะพานท่าเทียบเรือบ้านแหลมศอก ที่ภาครัฐใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 92 ล้านบาทได้ดำเนินก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งท่าเทียบเรือดังกล่าว สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังหมู่เกาะต่าง ๆ ของทะเลตราดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทางจังหวัดจึงมีแนวความคิดในการดำเนินโครงการนี้ขึ้น ในรูปแบบจัดการท่องเที่ยวเกาะต่าง ๆ ในทะเลตราดรวม 4 เกาะ คือ เกาะกูด เกาะหมาก เกาะเหลายา และเกาะช้างช้าง ภายในวันเดียว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเวลาจำกัด ให้มีโอกาสในการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ อย่างไรก็ตามการเปิดตัวโครงการนี้ เป็นรูปแบบของทริปนำร่อง ก่อนที่จะมีการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า นอกจากการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือบ้านแหลมศอก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของทะเลตราดแล้ว ที่ต้นสะพานท่าเทียบเรือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังได้ก่อสร้างอาคารศูนย์นักท่องเที่ยวไว้รองรับแล้ว และในอนาคตจะได้มีการจัดสำค้า OTOP มาวางจำหน่าย ตลอดจนมีการบริการเครื่องดื่มไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่รอลงเรือสู่เกาะต่าง ๆ ของทะเลตราดอีกด้วย