สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการ EMS Safety Gold

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการ EMS Safety Gold เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (29 พ.ค.52) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ EMS Safety Gold เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS เพื่อให้หน่วยกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยที่จะได้รับบริการจากหน่วยกู้ชีพ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินจากองค์กรเอกชน มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 162แห่ง รวม 324 คน เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ และข้อบัญญัติงบประมาณ ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งไฟวับวาบ แนวทางการประเมินนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบ EMS เช่น การประเมินผู้ป่วยคลอด การประเมินการนำส่งผู้ป่วยไข้ และผู้ป่วยปวดท้อง มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการประเมินสัญญาชีพ (CPR) โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์