บราซิลสั่งยกเลิกตำราเรียนที่มีกลอนเกี่ยวกับการข่มขืนและยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สื่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่ในรัฐเซาเปาโลของบราซิลสั่งให้ยกเลิกการใช้ตำราเรียนสำหรับนักเรียนวัย 9 ปี ที่มีบทเรียนเป็นกลอนซึ่งมีเนื้อหายกย่องการข่มขืนและการค้าหรือใช้ยาเสพติด รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าหนังสือเหล่านี้ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 9 ปี ที่ไม่สามารถแยกแยะและไม่เข้าใจความหมายในเชิงประชดประชันเกี่ยวกับการข่มขืนและการค้าหรือใช้ยาเสพติดได้ นอกจากนี้เนื้อหาในกลอนดังกล่าวยังแฝงไปด้วยความรุนแรง.