รมว.วิทย์ ประทับใจติดโผ 1 ใน 5 รมต.ที่ประชาชนพอใจผลงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย ประทับใจที่ติดโผ 1 ใน 5 รัฐมนตรี ที่ประชาชนพึงพอใจผลงาน เน้นโครงการโดดเด่นที่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ติด 1 ใน 5 รัฐมนตรีที่ประชาชนพอใจผลงานตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา โดยมีชื่อติดอยู่ในอันดับที่ 4 ว่า จากผลสำรวจนี้นับว่าเป็นเรื่องดี เนื่องจากประชาชนเริ่มเห็ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งผลงานที่โดดเด่นและประชาชนสนใจมากที่สุดน่าจะเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน อาทิ ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 30 หมู่บ้าน การบริหารจัดการน้ำภายใต้โครงการแก้มลิงอเนกประสงค์จากคลองสนามชัย มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะช่วยป้องกันน้ำท่วมเข้าสู่เมืองชั้นในอย่างกรุงเทพฯ ได้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กับประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวอีกว่า ในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะครบรอบ 30 ปีในปีนี้ ตั้งเป้าจะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมทั้งเตรียมคัดเลือกผลงานเด่นของกระทรวง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือนต่อไป